İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş sürecini anlatıyoruz. Tasarımimarlık olarak soru işaretlerinizi gidermek istiyoruz.

İmar Barışı Mimari Çizim Aşamaları

İmar barışı kapsamında kat mülkiyetli tapu işlemleri için yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılacak işlemlerden bahsetmek istiyoruz. Yapı kayıt belgesini aldıktan sonra özel harita veya lihkap firmaları ile görüşerek  çevre ve şehircilik bakanlığının istemiş olduğu belgeleri resmi olarak düzenliyoruz.

Bu işlemleri Tasarımimarlık olarak sizin adınıza biz zaten gerçekleştiriyoruz. Uydu ölçümleri ile binanızın parseldeki konumunu resmi olarak öğrenmiş oluyoruz. Bu evrakların temininden sonra yol haritamızı çıkartıyoruz.

3 Farklı Durum İçin Tanımlamalar

Eğer binamız kendi parsel sınırları içerisinde yer alıyorsa hiç zaman kaybetmeden diğer işlemlerimize devam ediyoruz.

Peki ya binamız kendi parselimiz sınırları içerisinde değilse?

Sürekli olarak karşılaştığımız 3 farklı durum var:

  1. Binamız kendi parselimiz dışında komşu parsele taşmış yani tecavüzlü ise ne yapacağız?

Bu sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biridir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise yine işleme devam edilebilir fakat komşu parsel maliklerinin tamamının noter kanalı ile muafakatname vermesi gerekir. Yani Muafakatname alınarak işleme devam edilebilir.

Muafakatname nedir? Yasal Ne Hükmü Vardır?

Bu muafakatnamenin kelime anlamı sadece bu parsel tecavüzünü biliyorum anlamına gelir. Herhangi bir arsa payı devri yada arsa payı terki söz konusu değildir. Bu işlemde mevcut tapu m2 alanı değişmez.

Bir başka deyişle, binaların kentsel dönüşümde ileride yıkıldığını varsayalım; her parsel kendi parsel sınırına oturum sağlayacaktır.

  1. Komşu parsel bizim parselimize taşmış yani tecavüzlü ise ne yapacağız?

Bu durumda ise işlemlerin devamı için komşu parselin bizim parselimize taşan kısmını terk etmek zorundayız. Yani komşumuz toplamda 10m2 alanı bizim parselimiz içerisinde ise biz o 10m2 alanı mevcut bölge belediyeye bedelsiz terk ederek yani hibe ederek işleme devam ediyoruz. Terk işlemlerinin yapılabilmesi için tüm maliklerin imzası olması gerekir. Bu terk işlemleri 1-2 ay sürmektedir. Yeni parsel sınırınız oluşarak ve yeni tapularınız çıktıktan sonra işleme devam edebiliriz.

  1. Belediye veya devlet arsalarına yapılan taşmalar ya da tecavüzler varsa ne yapacağız?

Eğer binanız belediye parseline, yola, park alanlarına vb. bölgelere tecavüzlü ise bu alanların resmi olarak kağıt üzerinde terk işlemleri yapılarak işlem devamı sağlanabilir. Bazı durumlarda ise satın alma işlemleri yapılarak kat mülkiyetine devam edilebilir.

Harita ölçümlerinin tamamlanmasından sonra da mimarlarımız binanızın mimari projelerini çizerek işlemleri sonuçlandırıyoruz. İskanlı krediye uygun olacak şekilde daire tapularınızı sizlere teslim ediyoruz.