Rölöve Çizimi

Rölöve Çizimi

 

Rölöve Çizimi en büyük amaç restore edilecek binanın yıkılmadan ve en az hasarla onarılmasıdır. Rölöve çizecek birisi arşiv belgelerinden, tarih kitaplarından, gözlemlerden , fotoğraflardan o binayla aklınıza gelebilecek her türlü yoldan faydalanabilir. Bu yöntemler kullanılarak o binanın tarihi önemi ve dokusu daha iyi anlaşılır ve yapılacak restorasyon bu dokuyu bozmadan yapılmaya çalışılır. Ayrıca yapılan röleve çalışmalarına ek olarak vaziyet planı krokisinin de tarafımızdan çizilerek onaylatılması gerekir. İş yeri plan ruhsatını bu sayede ilgili mercilerden onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Gayri Sıhhi Müessese çizim planına ek olarak vaziyet planını da eklenmesi şartı vardır.

Eczane, Eğitim Kurumları, Depo, Fabrika, Ofis, Hastane, İş Yeri Ruhsatı, İş Güvenliği CSGB, Gayri Sıhhi Muessese, rölöve’nin tanımını genel olarak belirtmek gerekirsek, restorasyon projeleri için bir yapının iç ve dış mimarisini, dekorasyonunu ve yapı malzemelerine ait durunu ölçekli çizimlerle anlatma sanatıdır. Rölöve aynı zamanda arkeolojik kalıntıların incelenip mimarlık tarihi açısından öneminin ortaya konabilmesi içinde yapılır.

0 212 470 86 700 535 616 42 14

ECZANE RÖLÖVE

Eczane rölöve, çizilen rölöveler yapıyı tam olarak anlatabilecek şekilde plan, görünüş ve kesitleri de kapsamalıdır. Yapının iç, dış fotoğrafları ve bu fotoğrafların çekim yerleri ile yönleri de Rölöve üzerinde işaretlenir.

Rölöve Plan Çizimi

Rölöve plan çizimi en büyük amaç restore edilecek binanın yıkılmadan ve en az hasarla onarılmasıdır. Rölöve çizecek birisi arşiv belgelerinden, tarih kitaplarından, gözlemlerden , fotoğraflardan o binayla aklınıza gelebilecek her türlü yoldan faydalanabilir. Bu yöntemler kullanılarak o binanın tarihi önemi ve dokusu daha iyi anlaşılır ve yapılacak restorasyon bu dokuyu bozmadan yapılmaya çalışılır. Ayrıca yapılan röleve çalışmalarına ek olarak vaziyet planı krokisinin de tarafımızdan çizilerek onaylatılması gerekir. İş yeri plan ruhsatını bu sayede ilgili mercilerden onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Gayri Sıhhi Müessese çizim planına ek olarak vaziyet planını da eklenmesi şartı vardır.

Ölçekli Rölöve Çizimi

Ölçekli rölöve çizim ; Rölöveler çizilirken kullanılacak ölçek o rölövenin ne için yapıldığına göre belirlenir. Restorasyon için çizilen rölöveler 1/50 ölçekli olur, yeniden kullanım projelerinde rölöve 1/100 ölçekli olur, bir binanın genel görünümünü, plan ve kütle özellikleri çizilecekse 1/200 ölçekli yapılır. Ölçekli Rölöve nasıl hazırlanır? Bir bina restore edilirken en önemli aşama rölövedir. İyi bir rölöve için yapının durumunun güzel incelenmesi gerekir.

Hastane Rölövesi

Hastane Rölövesi çizilirken ilk aşama fotoğraf çekimidir. Fotoğraf çekilirken yapının tüm detaylarının ayrıntılı olarak çekilmesi gerekir. Rölöve işlemi aşamasından sonra çekilen fotoğraflar ve ölçüler eşliğinde yapı konstrüksiyonunu anlatacak şekilde kesitler ve planlar çizilir. Çizim yapıldıktan sonra yapıya ait iç ve dış çekim fotoğraflarının yerleri ve yönleri plan üzerinde işaretlenir.

Fabrika Rölövesi

Fabrika Rölövesi ayrıca yapıda bulunan söveler, bezemeler, yapı içerisinde ki korkuluklar, tavan süslemeleri için bunların detayları çizilerek proje paftasının sonunda yer almalıdır. Restitüsyon nedir? Nasıl hazırlanır? Restitüsyon bize yapının özgün halini ve varsa yapıda sonrada yapılan değişimleri anlatır. Restore edilecek yapının tarihi dokusu ve gelişimi restitüsyon ile anlaşılır. Rölöve çizim yöntemleri; Rölöve çizimi yapmadan önce yukarıda belirttiğimiz tüm analizlerin ve araştırmaların yapılması gerekir.

İş Yeri Ruhsatı

İş yeri ruhsatı bu bilgiler ışığında rölövemizi çizersek çok daha başarılı bir iş ortaya koyarız. Rölöve çizilirken ölçek kullanılması mutlaka gerekir. Kroki üzerinde belirttiğiniz ölçüleri ölçek kullanarak rölöve çizimini yaparız. Rölöveler de genellikle küçültme ölçekleri kullanılır çok nadirde olsa büyütme ölçeklerinde kullanılabilir. Bu tamamen yapının büyüklüğü ile alakalı bir durumdur. Çizeceğimiz yapı çok büyük olduğu için belli oranlarda küçülterek kağıda sığdırırız. Rölöve çizimi bittikten sonra ölçüler üzerine yazılır. Kullandığınız ölçekten bağımsız olarak rölöveye gerçek boyutlar yazılır. Onarım Projeleri; Onarım projeleri 1/50 ölçeği kullanılarak çizilir. Çizeceğimiz şey bir nesne ise daha küçük ölçek boyutlarını da kullanabiliriz. Onarılacak bölgenin detaylı halini görmek için çektiğimiz ayrıntılı fotoğraflar böyle durumlarda çok işimize yarar. Ayrıntı Çizimi; Bazı durumlarda ayrıntı projeleri çizmemiz gerekir.

İş Güvenliği CSGB Rölöve

İş güvenliği CSGB rölöve Ayrıntı çizimi yapılabilmesi için ayrıntı krokisinin alınmış olmalıdır, ayrıca ölçümlemelerin de kroki üzerinde yazılmış olması gerekir. Ayrıntı rölövesi çizilirken ölçek seçimi dikkatli yapılmalıdır. 1/5, 1/3, 1/1 gibi ölçekler bu çizimler için uygundur. Rölöve çizimleri bittikten sonra alınan ölçüler ve çekilen fotoğraflar ışığında yeni bir proje daha çizilir. Bu bize yapının onarıldıktan sonraki halini ve onarılması gereken yerleri detaylı olarak gösterecektir. Yaptığımız çalışmalarda yapı ölçüsü alma işlemi yapmaktayız. Rölövesini veya Ölçüm yaptığımız yerlerin isimleri ; Eczane ölçümü, Hastane Ölçümü, Ofis Ölçümü, Okul Ölçümü, Özel Okul veya Dershane Ölçümü, Eğitim kurumu ölçümü, İş Güvenliği CSGB plan çizimi, Gayri Sıhhi Müessese plan rolove, Fabrika ve depo ölçümü, İş yeri ölçümü, büro ölçümü, İş güvenliği ruhsatı ölçümü, İş yeri izin plan ölçüm rölevesi, iş yeri çalışma ruhsatı veya iş yeri izin ruhsatı almadan önce bulunduğunuz yerin krokisinin çizilmesi gerekmektedir.