İç Mekanda Ölçü Almak Rölöve

İç Mekanda Ölçü Almak

 

İç mekanda ölçü almak ve binalarda yapılacak herhangi bir değişim işlemi için ilk yapılması gereken işlem ölçü almaktır. Rölöve olarak adlandırılan bu işlem ölçüsü alınacak alanın bütün detaylarının belirlenerek belirli bir ölçek dahilinde kağıda aktarılmasıyla oluşur.

Bina İçi Rölöve Hizmeti

Bina içi rölöve hizmeti mekanda ölçü almak değiştirilecek oda veya yapının mevcut özelliklerinin kağıda aktarılmasını sağlayarak yapılacak değişikliklerin belirlenmesini sağlamaktadır. Ölçü alma işlemi ne kadar doğru ve detaylı yapılırsa, yenileme işlemi esnasında ortaya çıkacak hasar da o kadar az olacaktır. Teknolojinin hayatımızın her alanında kendini göstermesi ölçü almak için yararlanılan teçhizatın da değişmesine sebep olmuştur. Lazer metre gibi aletler özellikle tavan yüksekliği ölçmek gibi durumlarda yardımcı olsa da kısa mesafelerde yetersiz kalmakta ve şerit metreye duyulan ihtiyacın değişmemesine sebep olmaktadır.

Bunların yanı sıra ölçüsü alınacak yerin krokisinin çizilmesi ve alınan ölçülerin yazılabilmesi için bir kağıt ve kaleme ihtiyaç vardır. Odanın herhangi bir yerinde başlayarak bütün detayların ölçülmesinin ardından ikinci adım olan fotoğraf çekimi aşamasına geçilebilir. İç mekanda ölçü almak için odanın çeşitli açılardan fotoğrafı çekilmeli her bir fotoğrafa not olarak hangi açıdan çekildiği yazılmalıdır. Bu sayede çizilen krokide bulunan ölçüleri anlamlandırmak daha doğru yorumlamak mümkün olacaktır.

Aynı zamanda yapının genel haliyle ilgili de bilgi vermesi gereken ölçü alma işlemi; tesisat, yapının durumu, taşıyıcı kolonların konumu gibi detayları da içermelidir. Bu sayede bütün bu bilgilerden yararlanılarak çizilecek ikinci projede mevcut durumun net bir biçimde görülmesinin ardından yapılmak istenen değişiklikler belirlenir.

İç mekanda ölçü almak bina veya oda için yapılacak değişikliklerin neler olacağını belirleyen en önemli unsurdur. Aynı zamanda restorasyon çalışmalarının daha az hasarla tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu sebeple profesyonel kişiler tarafından detaylı çalışmalar yapılması ortaya çıkacak sonucun kalitesini belirlemesi açısından oldukça önemlidir.